Algemene voorwaarden

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

HypnoFix verbindt zich eraan haar cliënten zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de door ons aangeboden therapieën. Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen volgens welke wij onze diensten verlenen.

Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor de gestelde problemen. Daarvoor is ook inzet van u nodig.
U dient de instructies van de hypnotiseur zorgvuldig te volgen. Als u deze instructies niet kunt of wenst te volgen, zal de sessie of behandeling worden gestopt.

Sessieduur en tarieven

De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en per sessie. De meeste sessies duren 45 tot 60 minuten. De duur kan per behandeling en sessie verschillen.

Betaling

Betaling dient ter plaatse, direct na de sessie te gebeuren. Betaling kan alleen contant. Wij hebben geen betaalterminal of Bancontact.

Afspraak verplaatsen of annuleren

Wanneer u een afspraak ten minste 48 uur op voorhand verplaatst, zijn hier geen kosten aan verbonden. Bij annulering binnen 48 uur, zonder geldige reden, berekenen wij 75 euro annuleringskosten.
Een afspraak annuleren of laten verplaatsen kan per telefoon of per mail.

Niet komen opdagen op eerste afspraak

Wie op een eerste afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. De volledige sessie wordt dan in rekening gebracht.

Medische diensten

Hypnotherapeut Johan Schuckink Kool – en alle andere aan hypnose-praktijk verbonden hypnotherapeuten – zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijven geen geneesmiddelen voor en leveren geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut kan dus het eindresultaat garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Bij hypnotherapie ligt een deel van het werk bij de cliënt zelf. Wij kunnen dan ook enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen.

Betwisting

Wij halen goede resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.